Projektkurs i datoranvändning, 5 poäng: Kursvärdering hösten 2005

Sammanställning av de kommentarer om kursen som de olika grupperna lämnat.

Instruktioner

Så här stod det i ett brev som jag skickade ut:
Inför redovisningen, så är det bra om ni förutom redovisningen av
själva projekt (hur nu den ser ut) kan ha med ett par saker till,
antingen som en del av en rapport eller i ett eget dokument eller på
något annat lämpligt sätt, nämligen:

1. Vad är det ni har lärt er av ert projekt?

2. Värdering av kursen, bland annat följande: Gav den rimligt mycket
   kunskaper för fem poäng? Krävde den (och gjorde ni) en rimlig
   arbetsinsats för de poängen? Vilka förändringar och förbättringar
   bör man göra i den här kursen? (Om den nu kommer att ges fler
   gånger.)

Utfall

Båda grupperna svarade. Här nedan finns kursvärderingsdelen av kommentarerna från respektive grupp.

Ena gruppens kommentarer

Gav den rimligt mycket kunskaper för fem poäng?

Kursen gav helt klart rimligt med kunskaper, oftast när det gäller projektarbeten så får man välja hur djupt man ska och hur mycket tid som man ska lägga ner på det området som man har valt. Vi har valt att fördjupa oss i en ganska bred front, med olika program samt fakta om hårdvara och vi känner att vi verkligen har lärt oss någonting

Krävde den en rimlig arbetsinsatts för de poängerna?

Den här frågan är svårbedömd, det beror mer på vad individen tycker. Men vi anser hur som helst att vi har lagt ner tillräckligt med arbete och tid för att förtjäna poängen. Dessutom, med tanke på att denna kurs inte är av helfart så har vi helt klart gjort en rimlig arbetsinsats, i alla fall sett genom våra ögon.

Vilka förändringar och förbättringar bör man göra i den här kursen?

Vi kommer inte på någonting just nu som skulle kunna förbättra kursen, vår erfarenhet genom kursen har varit bra, att det inte finns någonting att klaga på.

Andra gruppens kommentarer

Tanken med kursen har varit att man skall lära sig grunderna i dataanvändning och lite andra grundkunskaper exempel vis hur en databas är uppbyggd och vad en mega byte är för något.

På så sätt så är kursen väldigt bra för en student som mig som mest sitter och läser om pengar och paragrafer hela dagarna.

Kursen har varit en bra och en mycket överblickande kurs som har tagit upp väldigt mycket, men samtidigt på en så grundläggande nivå att det inte var några problem att hänga med.

Men om jag skall ge någon kritik. Så kan jag tycka det att det ligger lite för stort fokus i att knyta an till sitt huvudämne och det arbete som det resulterade i. Eftersom det är en grundkurs så tror jag att det hade blivit enklare för studenter med liten eller ingen databakgrund (så som jag själv) att lära sig mer om kursen var lite mer styrd. Alltså kursens upplägg som det har varit nu, känns som att det har varit upp till studenten att ta reda på vad man ska lära sig. Detta är inte en helt enkel uppgift när man inte riktigt vet vad det är man behöver lära sig eller vad som går att lära sig. Exempelvis så skulle man istället för ett stort arbete, kunna ha en skriftlig tentamen följt av ett lite mindre projektarbete som består som ett obligatoriskt moment i kursen.

Kursledarens kommentarer

Det var mycket få studenter på den här kursen, och vi får se om den kommer att ges fler gånger.

En del av förklaringen till det låga studentantalet kan vara en del problem i samband med meddelanden till de antagna studenterna, som tydligen inte gått fram som de ska. Detta måste förstås undersökas, om kursen ska ges igen.


Thomas Padron-McCarthy (Thomas.Padron-McCarthy@tech.oru.se), 21 november 2005