Objektorienterad programmering

Det här är hemsidan för kursen Objektorienterad programmering (på engelska: Object-Oriented Programming) som ges för D2 med flera i period 1 (setember-oktober) hösten 2007. Kursen hölls tidigare av Gunnar Joki. Länkar till tidigare kurstillfällen finns här.

Snabblänkar: Nyheter | Föreläsningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Visual Studio

Allmän information om kursen

Nyheter

Hur man gör

Läs om hur man gör i den här kursen, och hur alltihop är upplagt!

Kurslitteratur

Kompendiet av Gunnar Joki är det huvudsakliga kursmaterialet, med C++ Direkt som bredvidläsning och The C++ Programming Language som referens.

Kursmaterial på webben

Först lite kompletterande kursmaterial som är skrivet av Thomas: Huvuddelen av kursmaterialet är skrivet av Gunnar Joki:

Användbara länkar


Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@tech.oru.se), 19 augusti 2008

Valid HTML 4.01! Best Viewed With ANY Browser